Openingstijden Maandag - Donderdag: 8:00 - 16:30, Vrijdag: 8.30 - 12.00, Zaterdag & ’s avonds: volgens afspraak

Behandelingen en vergoedingen

In onderstaand overzicht zijn de prothetische behandelingen per categorie opgenomen.

Tarieven en betaling

Tijdens een adviesgesprek of eerste afspraak zullen wij met u de kosten bespreken en inzichtelijk maken, zodat u precies weet wat de kosten zijn voor uw prothese.

Voor behandelingen boven € 150,- kunt u vooraf een begroting krijgen. In de meeste gevallen declareren wij het verzekerde deel bij uw zorgverzekeraar. De kosten die u zelf moet voldoen, kunt u direct na behandeling betalen.

Immediaat

Consulten

Afhankelijk van de gekozen behandeling zijn er meestal 4 bezoeken nodig alvorens de prothese klaar is. Tijdens deze bezoeken worden er o.a. afdrukken gemaakt van uw huidige gebit. Tevens wordt de kleur, stand en vorm van uw nieuwe tanden en kiezen vastgesteld en uiteindelijk een proefprothese gepast. De consulten met de tandprotheticus worden grotendeels vergoed door uw verzekeraar.

Vergoeding DSW
Code Behandeling Standaard Top
C11 Periodiek onderzoek 100% 100%
C13 Incidenteel consult geen 100%
C85 Weekendbehandeling 100% 100%
C86 Avondbehandeling 100% 100%
C87 Nachtbehandeling 100% 100%

In het geval van volledige gebitprotheses vallen reparaties en opvullen (rebasing) onder de basisverzekering, echter geldt er sinds 2017 een wettelijke eigen bijdrage van 10% voor reparaties en opvullen.

Wettelijk eigen risico

Iedere ziekenfondsverzekerde heeft een verplicht eigen risico per kalenderjaar  (€ 385,- en DSW € 375,-) voor alle vergoedingen van zorgkosten vanuit de basisverzekering. Dit bedrag wordt eerst door u betaald voordat de verzekeraar begint met uitkeren.

Eigen bijdrage

Naast het algemene eigen risico legt de overheid wettelijk vast op welke zorgkosten ook nog een aanvullende eigen bijdrage geldt. De aanvullende verzekering vergoedt een deel van de extra kosten. Deze vergoeding is per verzekeraar verschillend. De vergoedingen kunt u in uw polis zien of opvragen bij uw verzekeraar.

DSW

DSW Zorgverzekeraar biedt de mogelijkheid om het verplicht eigen risico (2023: € 375,-) in 10 maandelijkse termijnen te betalen. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

• U heeft alleen een verplicht eigen risico en dus geen gekozen vrijwillig eigen risico.
• U bent 18 jaar of ouder op 1 januari 2023.

Veelgestelde vragen

Vragen die door vele reeds zijn gesteld

Niet persé, alleen als uw kunstgebit dermate versleten is, dat het niet meer op te vullen valt (wellicht na 5 tot 7 jaar). Wij raden aan om ongeveer elke 3 jaar het kunstgebit passend te laten maken.

Bij een volledige prothese is er een wettelijke verplichte eigen bijdrage van 10%. Reparatie van een gedeeltelijke prothese valt niet onder de basisverzekering, maar onder de aanvullende verzekering en hangt dus af van uw verzekeringsvoorwaarden. Wij kunnen u daar uitsluitsel over geven. Neem a.u.b. contact met ons op, dan kunnen wij u daarover inlichten.

Ga nooit proberen de prothese zelf te lijmen of bewerken. Hierdoor kan professionele reparatie onmogelijk worden gemaakt en uw garantie komen te vervallen. Neem direct contact met ons op. Wij helpen u zo snel mogelijk en vaak kunnen we de reparatie uitvoeren, terwijl u wacht.

Als uw prothese te ruim zit (of knelt) wordt uw prothese opnieuw opgemeten en passend gemaakt op uw kaak.

 • Doe het gebit ’s nachts uit
 • Laat uw gebit en de mond minstens een keer per twee jaar controleren.
 • Repareer nooit zelf uw gebit
 • Gebruik kleefmiddelen alleen in noodgevallen
 • Vul de wasbak met water voordat u uw gebit schoonmaakt
 • Borstel ook de kaken en het tandvlees
 • Gebruik geen huis-, tuin- en keukenmiddelen voor het schoonmaken van het gebit
 • Nuttig de eerste dagen zacht voedsel
 • Lees hardop als u spraakproblemen heeft
 • Raadpleeg bij reparatie of slechte pasvorm uw tandprotheticus

Volledig

Kunstgebit

De kosten van een nieuw volledig kunstgebit worden voor 75% vergoed vanuit de basisverzekering.  De overige 25% is de wettelijk vastgestelde eigen bijdrage, hetgeen vergoed kan worden uit de aanvullende verzekering, indien u die heeft afgesloten.
Wanneer de kosten, inclusief techniekkosten, hoger zijn dan € 560,- per kaak dient de behandelaar vooraf een machtiging aan te vragen.
Van de 25% wettelijke eigen bijdrage kan het volgende nog vergoed worden:

Vergoeding DSW
Code Behandeling Standaard Top
P21, P25 Volledig kunstgebit boven- of onderkaak incl. bijkomende verrichtingen en techniekkosten 50%, max. € 61,25 100%, max. € 122,50
P30 Volledig kunstgebit boven- en onderkaak incl. bijkomende verrichtingen en techniekkosten 50%, max. € 115,- 100%, max. € 230,-
P40 Immediaattoeslag 50% 100%
P45 Noodprothese 50% 100%
P78 Uitbreiding tot volledige prothese 50% 100%

Opvullen (rebasing) en reparatie van een volledig kunstgebit worden vergoed uit de basisverzekering, met uitzondering van een eigen bijdrage van 10%.

Wettelijk eigen risico

Iedere ziekenfondsverzekerde heeft een verplicht eigen risico per kalenderjaar  (€ 385,-) voor alle vergoedingen vanuit de basisverzekering. Dit bedrag wordt eerst door u betaald voordat de verzekeraar begint met uitkeren.

Eigen bijdrage

Naast het algemene eigen risico legt de overheid wettelijk vast op welke zorgkosten ook nog een aanvullende eigen bijdrage geldt. De aanvullende verzekering vergoedt een deel van de extra kosten. Deze vergoeding is per verzekeraar verschillend. De vergoedingen kunt u in uw polis zien of vragen aan uw verzekeraar.

DSW

DSW Zorgverzekeraar biedt de mogelijkheid om het verplicht eigen risico (2023: € 385,-) in 10 maandelijkse termijnen te betalen. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

• U heeft alleen een verplicht eigen risico en dus geen gekozen vrijwillig eigen risico.
• U bent 18 jaar of ouder op 1 januari 2023.

Veelgestelde vragen

Vragen die door vele reeds zijn gesteld

Afhankelijk van uw verzekeraar wordt over het algemeen eens in de 5/6 jaar 75% vergoed vanuit de basisverzekering. De resterende 25% is de wettelijke verplichte eigen bijdrage, die soms deels vanuit de aanvullende verzekering wordt vergoed. U zult zelf ongeveer € 250 moeten bijbetalen. Voor meer informatie, klik hier.

Niet persé, alleen als uw kunstgebit dermate versleten is, dat het niet meer op te vullen valt (wellicht na 5 tot 7 jaar). Wij raden aan om ongeveer elke 3 jaar het kunstgebit passend te laten maken.

Bij een volledige prothese is er een wettelijke verplichte eigen bijdrage van 10%. Reparatie van een gedeeltelijke prothese valt niet onder de basisverzekering, maar onder de aanvullende verzekering en hangt dus af van uw verzekeringsvoorwaarden. Wij kunnen u daar uitsluitsel over geven. Neem a.u.b. contact met ons op, dan kunnen wij u daarover inlichten.

Vroeger was het zo dat de patiënt na extractie van zijn natuurlijke tanden en kiezen circa drie maanden tandeloos rondliep. In deze tijd hoeft dat gelukkig niet meer. Door plaatsing van een eerste volledige prothese (immediaat prothese) direct na extractie, kan de tandeloze patiënt weer deelnemen aan het sociale verkeer. Deze prothese is een tijdelijke noodprothese bedoeld voor ongeveer het eerste jaar, en zal na 3 a 4 maanden aangepast (rebase) moeten worden, dan wel vernieuwd moeten worden.

Voordat uw tanden getrokken worden bent u al een aantal keren in onze praktijk langs geweest om afdrukken en een beet te maken. Ook wordt samen met de tandprotheticus het soort tanden en de kleur bepaald. Als uw prothese gereed is, komt u langs om uw tanden te laten trekken en de prothese wordt direct op uw kaak geplaatst.

Als uw prothese te ruim zit (of knelt) wordt uw prothese opnieuw opgemeten en passend gemaakt op uw kaak.

 • Doe het gebit ’s nachts uit
 • Laat uw gebit en de mond minstens een keer per twee jaar controleren.
 • Repareer nooit zelf uw gebit
 • Gebruik kleefmiddelen alleen in noodgevallen
 • Vul de wasbak met water voordat u uw gebit schoonmaakt
 • Borstel ook de kaken en het tandvlees
 • Gebruik geen huis-, tuin- en keukenmiddelen voor het schoonmaken van het gebit
 • Nuttig de eerste dagen zacht voedsel
 • Lees hardop als u spraakproblemen heeft
 • Raadpleeg bij reparatie of slechte pasvorm uw tandprotheticus

Implantaat

Klikgebit

De kosten van een klikgebit worden grotendeels vergoed vanuit de basisverzekering.
Van de resterende wettelijk verplichte eigen bijdrage kan nog een gedeelte vergoed worden, zoals hieronder vermeld op basis van de voorwaarden van DSW:

Vergoeding DSW
Code Behandeling Standaard Top
J50 Volledige bovenprothese op implantaten, in combinatie met onderprothese op implantaten € 90,- € 180,-
J51 Volledige onderprothese op implantaten € 45,- € 90,-
J52 Volledige bovenprothese op implantaten € 45,- € 90,-

Er dient altijd vooraf een machtiging aangevraagd te worden voor een klikgebit. Per 2017 geldt een 17% eigen bijdrage voor deze nieuwe prothese, en 10% voor een vervangende variant.
Opvullen (rebasing) en reparatie van een klikgebit  worden vergoed uit de basisverzekering, met uitzondering van een eigen bijdrage van 10%.

Wettelijk eigen risico

Iedere ziekenfondsverzekerde heeft een verplicht eigen risico per kalenderjaar  (€ 385,- en DSW € 375,-) voor alle vergoedingen van zorgkosten vanuit de basisverzekering. Dit bedrag wordt eerst door u betaald voordat de verzekeraar begint met uitkeren.

Eigen bijdrage

Naast het algemene eigen risico legt de overheid wettelijk vast op welke zorgkosten ook nog een aanvullende eigen bijdrage geldt. De aanvullende verzekering vergoedt een deel van de extra kosten. Deze vergoeding is per verzekeraar verschillend. De vergoedingen kunt u in uw polis zien of opvragen bij uw verzekeraar.

DSW

DSW Zorgverzekeraar biedt de mogelijkheid om het verplicht eigen risico (2023: € 375,-) in 10 maandelijkse termijnen te betalen. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

• U heeft alleen een verplicht eigen risico en dus geen gekozen vrijwillig eigen risico.
• U bent 18 jaar of ouder op 1 januari 2023.

Veelgestelde vragen

Vragen die door vele reeds zijn gesteld

Een implantaat is te vergelijken met een kunstwortel. Het wordt gemaakt van titanium, een licht en sterk metaal, dat ook weefselvriendelijk is. Het implantaat wordt als een dun schroefje in de kaak aangebracht en het kaakbot groeit eraan vast. Een implantaat vervangt dus de afwezige tandwortel. Het implantaat biedt een stevige houvast voor een kroon, brug of overkappingprothese (klikgebit).

Er worden kleine gaatjes in uw kaak geboord onder plaatselijke verdoving, waarin de “kunstwortel” wordt aangebracht. Totdat uw kaak goed aan het implantaat is vastgegroeid, draagt u de eerste periode uw ‘oude’ kunstgebit of tijdelijke kroon. Vanwege hechtingen zal het de eerste week niet echt comfortable zitten, maar u hoeft in ieder geval niet tandenloos over straat.

Er zijn een aantal gevallen waarin het niet de voorkeur heeft om implantaten te laten aanbrengen:

 • Veel roken is schadelijk voor implantaten en is slecht voor de wondgenezing. Er is een drie keer zo grote kans op mislukking van een implantaat.
 • Soms is er te weinig bot aanwezig in uw kaak voor een stevig bevestiging van het implantaat. Dit is wel te verhelpen met botvuller, maar de behandeling gaat lang duren.
 • Niet iedereen wil een implantaat. Als u een nog een goede kaken heeft, is een normaal kunstgebit natuurlijk een goede optie. Vooral als uw kaken erg geslonken zijn en uw huidige prothese niet goed vast zit, is een implantaat een goede uitkomst.
 • Bij jongeren waarvan de kaak nog in de groei is (16-18 jaar) worden geen implantaten geplaatst, en verder is uw (hoge) leeftijd is niet van belang voor het succes van een behandeling.

Implantaten kunnen gerust 30 jaar mee gaan. Uit studies is gebleken dat 90% van de geplaatste implantaten van 30 jaar nog steeds functioneren. Het hangt voornamelijk af van regelmatige controle and goede mondhygiëne. Door bijvoorbeeld knarsentanden, slechte mondhygiëne, ziekte of nicotine gebruik kan een implantaat soms los gaan zitten.

In ieder geval twee keer per dag poetsen, zoals bij uw natuurlijke gebit. Gebruik van tandenstokers en flossen raden wij ook zeer sterk aan, omdat het de levensduur van uw implantaten verlengd. Nadat wij uw implataten hebben bevestigd, nemen wij de beste mondhygiëne instructies met uw door.

Nee, maar uw implantaten dienen wel elk jaar gecontroleerd te worden door de tandarts implantoloog, zodat eventuele problemen tijdig opgespoord en verholpen kunnen worden. Ook controleert de implantoloog het bot rondom uw implantaten d.m.v. een röntgenfoto.

In veruit de meeste gevallen groeit uw kaak vanzelf vast aan het implantaat. Mocht dit niet het geval zijn, zou een nieuw implantaat ingebracht kunnen worden.

Ja, het genezingsprocess neemt enkele dagen tot een week in beslag. Bijvoorbeeld lichte nabloedingen, lichte tintelingen in de onderkaak, verdoofd gevoel in de onderlip. Deze klachten verdwijnen meestal snel. Ook korte verkleuring van slijmvlies, wangen of lippen, alsmede zwellingen kunnen optreden, deze symptonen verdwijnen vaak binnen een week vanzelf.

Partiele

Gedeeltelijk kunstgebit

De kosten van gedeeltelijke protheses en frameprotheses (incl. techniekkosten), gemaakt bij een tandarts of tandprotheticus vallen niet onder de basisverzekering. Deze kosten kunnen wel geheel of gedeeltelijk vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering tot een maximumbedrag. Dit is verschillend per verzekeraar en soort aanvullende verzekering.
Hieronder zijn de vergoedingen vermeld op basis van de voorwaarden van DSW:

Vergoeding DSW
Code Behandeling Standaard Top
P10 Gedeeltelijk kunstgebit 1 - 4 elementen € 85,- € 130,-
P15 Gedeeltelijk kunstgebit 5 - 13 elementen € 150,- € 230,-
P34 Frame 1 - 4 elementen € 190,- € 285,-
P35 Frame 5 - 13 elementen € 240,- € 360,-
P51, P52, P53, P54 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit geen € 80,- p/kal.jr.
P57, P58 Reparatiekosten gedeeltelijk kunstgebit € 60,- p/kal.jr. € 80,- p/kal.jr.
P79 Uitbreiden gedeeltelijk kunstgebit € 60,- p/kal.jr. € 80,- p/kal.jr.

Opvullen (rebasing) en reparatie van een gedeeltelijk kunstgebit worden niet vergoed vanuit de basisverzekering.

Wettelijk eigen risico

Iedere ziekenfondsverzekerde heeft een verplicht eigen risico per kalenderjaar  (€ 385,- en DSW € 375,-) voor alle vergoedingen van zorgkosten vanuit de basisverzekering. Dit bedrag wordt eerst door u betaald voordat de verzekeraar begint met uitkeren.

Eigen bijdrage

Naast het algemene eigen risico legt de overheid wettelijk vast op welke zorgkosten ook nog een aanvullende eigen bijdrage geldt. De aanvullende verzekering vergoedt een deel van de extra kosten. Deze vergoeding is per verzekeraar verschillend. De vergoedingen kunt u in uw polis zien of opvragen bij uw verzekeraar.

DSW

DSW Zorgverzekeraar biedt de mogelijkheid om het verplicht eigen risico (2023: € 375,-) in 10 maandelijkse termijnen te betalen. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

• U heeft alleen een verplicht eigen risico en dus geen gekozen vrijwillig eigen risico.
• U bent 18 jaar of ouder op 1 januari 2023.

Veelgestelde vragen

Vragen die door vele reeds zijn gesteld

Indien u door cariës (gaatjes) en tandvleesafwijkingen enkele tanden en kiezen bent verloren, kan na een advise van de tandarts worden besloten tot een gedeeltelijke prothese (partieel). Een (gedeeltelijke) prothese is een uitneembare voorziening ter vervanging van één of meer tanden en kiezen. Dit kan uw voorkeur hebben als u uw verloren verloren tanden of kiezen niet door een brug, kroon of implantaat wil laten vervangen. Dergelijke prothese kunt u uit de mond nemen, maar bruggen, kronen of implantaten niet.

Bij een volledige prothese is er een wettelijke verplichte eigen bijdrage van 10%. Reparatie van een gedeeltelijke prothese valt niet onder de basisverzekering, maar onder de aanvullende verzekering en hangt dus af van uw verzekeringsvoorwaarden. Wij kunnen u daar uitsluitsel over geven. Neem a.u.b. contact met ons op, dan kunnen wij u daarover inlichten.

Gratis Prothese Check
true


Het formulier kan niet worden verzonden omdat u geen cookies hebt toegestaan.

Accepteer cookies