Openingstijden Maandag - Donderdag: 8:00 - 16:30, Vrijdag: 8.30 - 12.00, Zaterdag & ’s avonds: volgens afspraak

Veelgestelde vragen

Vragen die door velen reeds zijn gesteld

Afhankelijk van uw verzekeraar wordt over het algemeen eens in de 5/6 jaar 75% vergoed vanuit de basisverzekering. De resterende 25% is de wettelijke verplichte eigen bijdrage, die soms deels vanuit de aanvullende verzekering wordt vergoed. U zult zelf ongeveer € 250 moeten bijbetalen. Voor meer informatie, klik hier.

Neen, de tandprotheticus is een zelfstandig zorgverlener met een overeenkomst bij vele zorgverzekeraars, gebitsprotheses  worden door hem gedeclareerd. U kan gewoon , gelijk de fysiotherapeut,.. zonder verwijzing bij ons terecht Wij kunnen u hierover nader voorlichten, maak hiervoor een afspraak.

Voordat uw tanden getrokken worden bent u al een aantal keren in onze praktijk langs geweest om afdrukken en een beet te maken. Ook wordt samen met de tandprotheticus het soort tanden en de kleur bepaald. Als uw prothese gereed is, komt u langs om uw tanden te laten trekken en de prothese wordt direct op uw kaak geplaatst.

Voor een volledig kunstgebit wordt altijd 75% vergoed vanuit de basisverzekering.

 • Doe het gebit ’s nachts uit
 • Laat uw gebit en de mond minstens een keer per twee jaar controleren.
 • Repareer nooit zelf uw gebit
 • Gebruik kleefmiddelen alleen in noodgevallen
 • Vul de wasbak met water voordat u uw gebit schoonmaakt
 • Borstel ook de kaken en het tandvlees
 • Gebruik geen huis-, tuin- en keukenmiddelen voor het schoonmaken van het gebit
 • Nuttig de eerste dagen zacht voedsel
 • Lees hardop als u spraakproblemen heeft
 • Raadpleeg bij reparatie of slechte pasvorm uw tandprotheticus

Door regelmatige controle kunnen problemen worden voorkomen en, indien nodig, de pasvorm worden aangepast (rebasen). Dit is vooral belangrijk, indien tanden en kiezen recent zijn getrokken. Bij een volledige gebitsprothese (kunstgebit) slinken na verloop van tijd uw kaken. Meestal slinkt de onderkaak sneller dan de bovenkaak. Hierdoor kan de gebitsprothese los gaat zitten of klachten veroorzaken. Als uw gebitsprothese ouder is dan 5 á 7 jaar kan vervanging van de prothese wenselijk zijn.

Ga nooit proberen de prothese zelf te lijmen of bewerken. Hierdoor kan professionele reparatie onmogelijk worden gemaakt en uw garantie komen te vervallen. Neem direct contact met ons op. Wij helpen u zo snel mogelijk en vaak kunnen we de reparatie uitvoeren, terwijl u wacht.

Wij raden u aan om 2 tot 3 keer per dag uw kunstgebit te poetsen met een protheseborstel en een beetje afwasmiddel. Poets u tevens uw tandvlees met een zachte tandenborstel en een beetje tandpasta.

Nee, maar uw prothese dient wel elke 2 jaar gecontroleerd te worden door de tandprotheticus, zodat eventuele problemen tijdig opgespoord en verholpen kunnen worden.

Niet persé, alleen als uw kunstgebit dermate versleten is, dat het niet meer op te vullen valt (wellicht na 5 tot 7 jaar). Wij raden aan om ongeveer elke 3 jaar het kunstgebit passend te laten maken.

Uw gebit 2 tot 3 maar per dag poetsen met een protheseborstel en een beetje afwasmiddel is voldoende, het gebruik van Ecosym is ook aan te raden, andere prothesereinigingsmiddelen raden wij af, deze zijn vaak te agressief en zullen uw gebit kunnen beschadigen. Ook is het aan te raden uw tandvlees te poetsen met een zachte tandenborstel en een beetje tandpasta.

Het neemt vier tot zes bezoeken in beslag, vanaf het eerste bezoek tot aan het plaatsen van uw nieuwe kunstgebit. Er worden twee adrukken gemaakt, een beet en twee keer worden tanden gepast, in overleg met uw wensen.

Als uw prothese te ruim zit (of knelt) wordt uw prothese opnieuw opgemeten en passend gemaakt op uw kaak.

De frame van de prothese is van metaal (Chroom Cobalt), waarop het roze tandvleeskleurige kunsthars wordt aangebracht. Tanden kunnen van porselein of kunststof worden vervaardigd. Wij nemen met u de voor- en nadelen door, zodat de beste oplossing gekozen kan worden.

De digitale gebitsprothese is vervaardigd in samenwerking met AvaDent Digital Dentures door middel van de nieuwste technologie op het gebied van de gebitsprotheses. Deze prothese kenmerkt zich door de exceptionele pasvorm. Het is mogelijk om een gebitsprothese in slechts 3 afspraken te vervaardigen.

De specifieke kenmerken van een Avadent™ Digitale Gebitsprothese zijn:

 • Exceptionele pasvorm
 • Weefselvriendelijk materiaal
 • Zeer sterk
 • Mooie vormgeving
 • Garantie

De voordelen voor u zijn:

 • De prothese past veel beter
 • U heeft minder kans op een pijnplek
 • Het voorkomt een nare mondgeur
 • De prothese breekt minder snel
 • Indien gewenst een identieke reserve prothese
 • Bij verlies een nieuw gebit wat 100% hetzelfde is

Voordat uw tanden getrokken worden bent u al een aantal keren in onze praktijk langs geweest om afdrukken en een beet te maken. Ook wordt samen met de tandprotheticus het soort tanden en de kleur bepaald. Als uw prothese gereed is, komt u langs om uw tanden te laten trekken en de prothese wordt direct op uw kaak geplaatst.

Vroeger was het zo dat de patiënt na extractie van zijn natuurlijke tanden en kiezen circa drie maanden tandeloos rondliep. In deze tijd hoeft dat gelukkig niet meer. Door plaatsing van een eerste volledige prothese (immediaat prothese) direct na extractie, kan de tandeloze patiënt weer deelnemen aan het sociale verkeer. Deze prothese is een tijdelijke noodprothese bedoeld voor ongeveer het eerste jaar, en zal na 3 a 4 maanden aangepast (rebase) moeten worden, dan wel vernieuwd moeten worden.

Als uw prothese te ruim zit (of knelt) wordt uw prothese opnieuw opgemeten en passend gemaakt op uw kaak.

Indien u door cariës (gaatjes) en tandvleesafwijkingen enkele tanden en kiezen bent verloren, kan na een advise van de tandarts worden besloten tot een gedeeltelijke prothese (partieel). Een (gedeeltelijke) prothese is een uitneembare voorziening ter vervanging van één of meer tanden en kiezen. Dit kan uw voorkeur hebben als u uw verloren verloren tanden of kiezen niet door een brug, kroon of implantaat wil laten vervangen. Dergelijke prothese kunt u uit de mond nemen, maar bruggen, kronen of implantaten niet.

Bij een volledige prothese is er een wettelijke verplichte eigen bijdrage van 10%. Reparatie van een gedeeltelijke prothese valt niet onder de basisverzekering, maar onder de aanvullende verzekering en hangt dus af van uw verzekeringsvoorwaarden. Wij kunnen u daar uitsluitsel over geven. Neem a.u.b. contact met ons op, dan kunnen wij u daarover inlichten.

Een implantaat is te vergelijken met een kunstwortel. Het wordt gemaakt van titanium, een licht en sterk metaal, dat ook weefselvriendelijk is. Het implantaat wordt als een dun schroefje in de kaak aangebracht en het kaakbot groeit eraan vast. Een implantaat vervangt dus de afwezige tandwortel. Het implantaat biedt een stevige houvast voor een kroon, brug of overkappingprothese (klikgebit).

Er worden kleine gaatjes in uw kaak geboord onder plaatselijke verdoving, waarin de “kunstwortel” wordt aangebracht. Totdat uw kaak goed aan het implantaat is vastgegroeid, draagt u de eerste periode uw ‘oude’ kunstgebit of tijdelijke kroon. Vanwege hechtingen zal het de eerste week niet echt comfortable zitten, maar u hoeft in ieder geval niet tandenloos over straat.

Er zijn een aantal gevallen waarin het niet de voorkeur heeft om implantaten te laten aanbrengen:

 • Veel roken is schadelijk voor implantaten en is slecht voor de wondgenezing. Er is een drie keer zo grote kans op mislukking van een implantaat.
 • Soms is er te weinig bot aanwezig in uw kaak voor een stevig bevestiging van het implantaat. Dit is wel te verhelpen met botvuller, maar de behandeling gaat lang duren.
 • Niet iedereen wil een implantaat. Als u een nog een goede kaken heeft, is een normaal kunstgebit natuurlijk een goede optie. Vooral als uw kaken erg geslonken zijn en uw huidige prothese niet goed vast zit, is een implantaat een goede uitkomst.
 • Bij jongeren waarvan de kaak nog in de groei is (16-18 jaar) worden geen implantaten geplaatst, en verder is uw (hoge) leeftijd is niet van belang voor het succes van een behandeling.

Ja, het genezingsprocess neemt enkele dagen tot een week in beslag. Bijvoorbeeld lichte nabloedingen, lichte tintelingen in de onderkaak, verdoofd gevoel in de onderlip. Deze klachten verdwijnen meestal snel. Ook korte verkleuring van slijmvlies, wangen of lippen, alsmede zwellingen kunnen optreden, deze symptonen verdwijnen vaak binnen een week vanzelf.

Implantaten kunnen gerust 30 jaar mee gaan. Uit studies is gebleken dat 90% van de geplaatste implantaten van 30 jaar nog steeds functioneren. Het hangt voornamelijk af van regelmatige controle and goede mondhygiëne. Door bijvoorbeeld knarsentanden, slechte mondhygiëne, ziekte of nicotine gebruik kan een implantaat soms los gaan zitten.

In ieder geval twee keer per dag poetsen, zoals bij uw natuurlijke gebit. Gebruik van tandenstokers en flossen raden wij ook zeer sterk aan, omdat het de levensduur van uw implantaten verlengd. Nadat wij uw implataten hebben bevestigd, nemen wij de beste mondhygiëne instructies met uw door.

Nee, maar uw implantaten dienen wel elk jaar gecontroleerd te worden door de tandarts implantoloog, zodat eventuele problemen tijdig opgespoord en verholpen kunnen worden. Ook controleert de implantoloog het bot rondom uw implantaten d.m.v. een röntgenfoto.

In veruit de meeste gevallen groeit uw kaak vanzelf vast aan het implantaat. Mocht dit niet het geval zijn, zou een nieuw implantaat ingebracht kunnen worden.

Als uw prothese te ruim zit (of knelt) wordt uw prothese opnieuw opgemeten en passend gemaakt op uw kaak.

Ga nooit proberen de prothese zelf te lijmen of bewerken. Hierdoor kan professionele reparatie onmogelijk worden gemaakt en uw garantie komen te vervallen. Neem direct contact met ons op. Wij helpen u zo snel mogelijk en vaak kunnen we de reparatie uitvoeren, terwijl u wacht.

Niet persé, alleen als uw kunstgebit dermate versleten is, dat het niet meer op te vullen valt (wellicht na 5 tot 7 jaar). Wij raden aan om ongeveer elke 3 jaar het kunstgebit passend te laten maken.

Bij een volledige prothese is er een wettelijke verplichte eigen bijdrage van 10%. Reparatie van een gedeeltelijke prothese valt niet onder de basisverzekering, maar onder de aanvullende verzekering en hangt dus af van uw verzekeringsvoorwaarden. Wij kunnen u daar uitsluitsel over geven. Neem a.u.b. contact met ons op, dan kunnen wij u daarover inlichten.

Afhankelijk van uw verzekeraar wordt over het algemeen eens in de 5/6 jaar 75% vergoed vanuit de basisverzekering. De resterende 25% is de wettelijke verplichte eigen bijdrage, die soms deels vanuit de aanvullende verzekering wordt vergoed. U zult zelf ongeveer € 250 moeten bijbetalen. Voor meer informatie, klik hier.

Niet persé, alleen als uw kunstgebit dermate versleten is, dat het niet meer op te vullen valt (wellicht na 5 tot 7 jaar). Wij raden aan om ongeveer elke 3 jaar het kunstgebit passend te laten maken.

Bij een volledige prothese is er een wettelijke verplichte eigen bijdrage van 10%. Reparatie van een gedeeltelijke prothese valt niet onder de basisverzekering, maar onder de aanvullende verzekering en hangt dus af van uw verzekeringsvoorwaarden. Wij kunnen u daar uitsluitsel over geven. Neem a.u.b. contact met ons op, dan kunnen wij u daarover inlichten.

Afhankelijk van uw verzekeraar wordt over het algemeen eens in de 5/6 jaar 75% vergoed vanuit de basisverzekering. De resterende 25% is de wettelijke verplichte eigen bijdrage, die soms deels vanuit de aanvullende verzekering wordt vergoed. U zult zelf ongeveer € 250 moeten bijbetalen. Voor meer informatie, klik hier.

Neen, de tandprotheticus is een zelfstandig zorgverlener met een overeenkomst bij vele zorgverzekeraars, gebitsprotheses  worden door hem gedeclareerd. U kan gewoon , gelijk de fysiotherapeut,.. zonder verwijzing bij ons terecht Wij kunnen u hierover nader voorlichten, maak hiervoor een afspraak.

Voordat uw tanden getrokken worden bent u al een aantal keren in onze praktijk langs geweest om afdrukken en een beet te maken. Ook wordt samen met de tandprotheticus het soort tanden en de kleur bepaald. Als uw prothese gereed is, komt u langs om uw tanden te laten trekken en de prothese wordt direct op uw kaak geplaatst.

Voor een volledig kunstgebit wordt altijd 75% vergoed vanuit de basisverzekering.

Een implantaat is te vergelijken met een kunstwortel. Het wordt gemaakt van titanium, een licht en sterk metaal, dat ook weefselvriendelijk is. Het implantaat wordt als een dun schroefje in de kaak aangebracht en het kaakbot groeit eraan vast. Een implantaat vervangt dus de afwezige tandwortel. Het implantaat biedt een stevige houvast voor een kroon, brug of overkappingprothese (klikgebit).

Vroeger was het zo dat de patiënt na extractie van zijn natuurlijke tanden en kiezen circa drie maanden tandeloos rondliep. In deze tijd hoeft dat gelukkig niet meer. Door plaatsing van een eerste volledige prothese (immediaat prothese) direct na extractie, kan de tandeloze patiënt weer deelnemen aan het sociale verkeer. Deze prothese is een tijdelijke noodprothese bedoeld voor ongeveer het eerste jaar, en zal na 3 a 4 maanden aangepast (rebase) moeten worden, dan wel vernieuwd moeten worden.

De digitale gebitsprothese is vervaardigd in samenwerking met AvaDent Digital Dentures door middel van de nieuwste technologie op het gebied van de gebitsprotheses. Deze prothese kenmerkt zich door de exceptionele pasvorm. Het is mogelijk om een gebitsprothese in slechts 3 afspraken te vervaardigen.

Er worden kleine gaatjes in uw kaak geboord onder plaatselijke verdoving, waarin de “kunstwortel” wordt aangebracht. Totdat uw kaak goed aan het implantaat is vastgegroeid, draagt u de eerste periode uw ‘oude’ kunstgebit of tijdelijke kroon. Vanwege hechtingen zal het de eerste week niet echt comfortable zitten, maar u hoeft in ieder geval niet tandenloos over straat.

Er zijn een aantal gevallen waarin het niet de voorkeur heeft om implantaten te laten aanbrengen:

 • Veel roken is schadelijk voor implantaten en is slecht voor de wondgenezing. Er is een drie keer zo grote kans op mislukking van een implantaat.
 • Soms is er te weinig bot aanwezig in uw kaak voor een stevig bevestiging van het implantaat. Dit is wel te verhelpen met botvuller, maar de behandeling gaat lang duren.
 • Niet iedereen wil een implantaat. Als u een nog een goede kaken heeft, is een normaal kunstgebit natuurlijk een goede optie. Vooral als uw kaken erg geslonken zijn en uw huidige prothese niet goed vast zit, is een implantaat een goede uitkomst.
 • Bij jongeren waarvan de kaak nog in de groei is (16-18 jaar) worden geen implantaten geplaatst, en verder is uw (hoge) leeftijd is niet van belang voor het succes van een behandeling.

 • Doe het gebit ’s nachts uit
 • Laat uw gebit en de mond minstens een keer per twee jaar controleren.
 • Repareer nooit zelf uw gebit
 • Gebruik kleefmiddelen alleen in noodgevallen
 • Vul de wasbak met water voordat u uw gebit schoonmaakt
 • Borstel ook de kaken en het tandvlees
 • Gebruik geen huis-, tuin- en keukenmiddelen voor het schoonmaken van het gebit
 • Nuttig de eerste dagen zacht voedsel
 • Lees hardop als u spraakproblemen heeft
 • Raadpleeg bij reparatie of slechte pasvorm uw tandprotheticus

Door regelmatige controle kunnen problemen worden voorkomen en, indien nodig, de pasvorm worden aangepast (rebasen). Dit is vooral belangrijk, indien tanden en kiezen recent zijn getrokken. Bij een volledige gebitsprothese (kunstgebit) slinken na verloop van tijd uw kaken. Meestal slinkt de onderkaak sneller dan de bovenkaak. Hierdoor kan de gebitsprothese los gaat zitten of klachten veroorzaken. Als uw gebitsprothese ouder is dan 5 á 7 jaar kan vervanging van de prothese wenselijk zijn.

Bij een volledige prothese is er een wettelijke verplichte eigen bijdrage van 10%. Reparatie van een gedeeltelijke prothese valt niet onder de basisverzekering, maar onder de aanvullende verzekering en hangt dus af van uw verzekeringsvoorwaarden. Wij kunnen u daar uitsluitsel over geven. Neem a.u.b. contact met ons op, dan kunnen wij u daarover inlichten.

Ga nooit proberen de prothese zelf te lijmen of bewerken. Hierdoor kan professionele reparatie onmogelijk worden gemaakt en uw garantie komen te vervallen. Neem direct contact met ons op. Wij helpen u zo snel mogelijk en vaak kunnen we de reparatie uitvoeren, terwijl u wacht.

De specifieke kenmerken van een Avadent™ Digitale Gebitsprothese zijn:

 • Exceptionele pasvorm
 • Weefselvriendelijk materiaal
 • Zeer sterk
 • Mooie vormgeving
 • Garantie

Implantaten kunnen gerust 30 jaar mee gaan. Uit studies is gebleken dat 90% van de geplaatste implantaten van 30 jaar nog steeds functioneren. Het hangt voornamelijk af van regelmatige controle and goede mondhygiëne. Door bijvoorbeeld knarsentanden, slechte mondhygiëne, ziekte of nicotine gebruik kan een implantaat soms los gaan zitten.

In ieder geval twee keer per dag poetsen, zoals bij uw natuurlijke gebit. Gebruik van tandenstokers en flossen raden wij ook zeer sterk aan, omdat het de levensduur van uw implantaten verlengd. Nadat wij uw implataten hebben bevestigd, nemen wij de beste mondhygiëne instructies met uw door.

Nee, maar uw implantaten dienen wel elk jaar gecontroleerd te worden door de tandarts implantoloog, zodat eventuele problemen tijdig opgespoord en verholpen kunnen worden. Ook controleert de implantoloog het bot rondom uw implantaten d.m.v. een röntgenfoto.

In veruit de meeste gevallen groeit uw kaak vanzelf vast aan het implantaat. Mocht dit niet het geval zijn, zou een nieuw implantaat ingebracht kunnen worden.

Uw gebit 2 tot 3 maar per dag poetsen met een protheseborstel en een beetje afwasmiddel is voldoende, het gebruik van Ecosym is ook aan te raden, andere prothesereinigingsmiddelen raden wij af, deze zijn vaak te agressief en zullen uw gebit kunnen beschadigen. Ook is het aan te raden uw tandvlees te poetsen met een zachte tandenborstel en een beetje tandpasta.

Ja, het genezingsprocess neemt enkele dagen tot een week in beslag. Bijvoorbeeld lichte nabloedingen, lichte tintelingen in de onderkaak, verdoofd gevoel in de onderlip. Deze klachten verdwijnen meestal snel. Ook korte verkleuring van slijmvlies, wangen of lippen, alsmede zwellingen kunnen optreden, deze symptonen verdwijnen vaak binnen een week vanzelf.

Indien u door cariës (gaatjes) en tandvleesafwijkingen enkele tanden en kiezen bent verloren, kan na een advise van de tandarts worden besloten tot een gedeeltelijke prothese (partieel). Een (gedeeltelijke) prothese is een uitneembare voorziening ter vervanging van één of meer tanden en kiezen. Dit kan uw voorkeur hebben als u uw verloren verloren tanden of kiezen niet door een brug, kroon of implantaat wil laten vervangen. Dergelijke prothese kunt u uit de mond nemen, maar bruggen, kronen of implantaten niet.

Wij raden u aan om 2 tot 3 keer per dag uw kunstgebit te poetsen met een protheseborstel en een beetje afwasmiddel. Poets u tevens uw tandvlees met een zachte tandenborstel en een beetje tandpasta.

Nee, maar uw prothese dient wel elke 2 jaar gecontroleerd te worden door de tandprotheticus, zodat eventuele problemen tijdig opgespoord en verholpen kunnen worden.

Het neemt vier tot zes bezoeken in beslag, vanaf het eerste bezoek tot aan het plaatsen van uw nieuwe kunstgebit. Er worden twee adrukken gemaakt, een beet en twee keer worden tanden gepast, in overleg met uw wensen.

Als uw prothese te ruim zit (of knelt) wordt uw prothese opnieuw opgemeten en passend gemaakt op uw kaak.

Niet persé, alleen als uw kunstgebit dermate versleten is, dat het niet meer op te vullen valt (wellicht na 5 tot 7 jaar). Wij raden aan om ongeveer elke 3 jaar het kunstgebit passend te laten maken.

De frame van de prothese is van metaal (Chroom Cobalt), waarop het roze tandvleeskleurige kunsthars wordt aangebracht. Tanden kunnen van porselein of kunststof worden vervaardigd. Wij nemen met u de voor- en nadelen door, zodat de beste oplossing gekozen kan worden.

De voordelen voor u zijn:

 • De prothese past veel beter
 • U heeft minder kans op een pijnplek
 • Het voorkomt een nare mondgeur
 • De prothese breekt minder snel
 • Indien gewenst een identieke reserve prothese
 • Bij verlies een nieuw gebit wat 100% hetzelfde is

Gratis Prothese Check
true


Het formulier kan niet worden verzonden omdat u geen cookies hebt toegestaan.

Accepteer cookies